Gröna Kaffebönor: gå ner i vikt

Det är vetenskapligt bevisat att extrakt av gröna kaffebönor (klorogensyra) leder till viktminskning.

Klorogensyra är en antioxidant. Antioxidanter är bra för kroppen inom ett antal områden.
Kaffe minskar risken för leversjukdomar och gallsten, troligtvis på grund av klorogensyran i kaffet.

En japansk studie på människor med högt blodtryck visade att extrakt av gröna kaffebönor sänkte blodtrycket något. Den studien undersökte inte ifall det gav viktminskning.

2012 gjordes en dubbelblindstudie i på 16 överviktiga män och kvinnor med extrakt av gröna kaffebönor, klorogensyra, vilken även kallas ”CGA”. Sex veckor i taget fick de 700 mg CGA eller 1050 mg CGA, med placebo några veckor emellan. Därmed blev de sin egen kontrollgrupp. De fick inga råd om diet eller motion. Deltagarna tappade i snitt 7,7 kg – vissa gick ner 3 kg, andra gick ner 12 kg. I snitt gick de ner 10,5% i kroppsvikt och 16% i kroppsfett. Deltagarna gick ner lite mer i vikt av den högre dosen CGA, men skillnaden var inte signifikant i jämförelse med placebo.

Ph.D Erling Thom, en doktor i klinisk farmakologi, har gjort fyra studier på klorogensyra som sammanfattas i denna rapport.

  • Den första studien var öppen (d.v.s. inte dubbelblind) och visade att blodsockret sänktes 10-20% av extrakt av gröna kaffebönor. Försökspersonerna gick ner i snitt 1,5 kg på 6 veckor. Ingen diet eller träning ändrades.
  • Den andra studien var dubbelblind och försökspersonerna fick följa en diet samtidigt som de åt klorogensyra. På 60 dagar gick klorogensyra-gruppen ner i snitt 5,0 kg jämfört med 2,4 kg i kontrollgruppen.
  • Den tredje studien lät försökspersonerna fasta 8 timmar, sedan dricka antingen ett glas vatten med socker, ett glas snabbkaffe med klorogensyra och socker, ett glas snabbkaffe med socker, och ett glas koffeinfritt snabbkaffe. Blodsockret mättes varje kvart. Resultaten var att sockervattnet, kaffet och koffeinfria kaffet gav liknande resultat på blodsockerkurvan medan klorogensyran gav en blodsockerkurva som var 10% lägre än de andras.
  • Den fjärde studien var öppen och gav 50 måttligt överviktiga (BMI mellan 25 och 30) CoffeeSLENDER, ett snabbkaffe med klorogensyra. De drack 3 portioner och fick inga råd om diet eller motion. Försökspersonerna gick ner i snitt 5,4 kg på 3 månader. Eftersom det var en öppen studie, kan det förekomma placeboeffekt.